Buddy Netwerk  →  Corona nieuws

Corona nieuws

Tijdens een ingelaste persconferentie donderdag 12 maart, maakte premier Rutte, samen met minister Bruins van VWS en de heer van Dissel van het RIVM, een aantal maatregelen bekend om het Coronavirus zo snel mogelijk te overwinnen in Nederland. Een van de maatregelen is om zo min mogelijk contact te hebben met kwetsbare mensen. Helaas treft deze maatregel direct ons mooie werk. Buddy Netwerk voelt zich daarom genoodzaakt de bezoeken van onze buddy’s aan haar cliënten voorlopig op te schorten.
Wij begrijpen als geen ander dat dit ook voor onze cliënten een zeer verdrietige maatregel is. Onze cliënten zijn juist mensen die al in een sociaal isolement leven, licht dementerend zijn of chronisch ziek. Onze buddy’s zijn zeer toegewijd om deze mensen te ondersteunen. Buddy Netwerk blijft haar cliënten ondersteunen. Nu fysiek contact tijdelijk niet mogelijk is, gaan wij cliënten bellen en een kaartje sturen. Wij vragen iedereen die getroffen wordt door deze maatregel begrip te hebben voor de situatie.  
Voor verwijzers:
Helaas kunnen wij op het moment niet bij cliënten op huisbezoek. Dat geldt voor bestaande cliënten, maar zeker ook voor nieuwe cliënten. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Zodra het weer mogelijk is, starten wij onze huisbezoeken. Fijn als jullie hier rekening mee willen houden als je cliënten wil doorverwijzen.

Delen op social media