Buddy Netwerk  →  Samenwerking Haagse Hogeschool

Samenwerking Haagse Hogeschool

Stage lopen bij de patiënt

In 2016 is Buddy Netwerk een samenwerkingsverband aangegaan met de Haagse Hogeschool. Het gaat om de scholing, inzet en begeleiding van ongeveer 70 eerstejaars verpleegkundestudenten van de Haagse Hogeschool als buddy. Dit maatjesproject heet binnen de Haagse Hogeschool: ‘Stage lopen bij de patiënt’.

Het doel is dat toekomstig verpleegkundigen begrijpen hoe het is om kwetsbaar en chronisch ziek te zijn en te ervaren hoe zij écht contact kunnen maken. Buddy Netwerk biedt deze unieke leerervaring nu voor het zesde jaar aan de studenten Verpleegkunde aan. Voor Buddy Netwerk levert de samenwerking met de Haagse Hogeschool buddy’s op voor onze cliënten. De studenten worden ingezet bij cliënten die het prettig vinden om een jonge buddy te hebben en die een hulpvraag hebben waarin een jonge buddy iets kan betekenen. Het levert vaak mooie en soms ook verrassende koppelingen op.

Ook levert het ons naast nieuwe buddy’s veel kennis op. Het vraagt van ons dat wij onze werkwijze en begeleiding van studenten afstemmen met de Haagse Hogeschool, zodat wij de studenten een optimale leerervaring en onze cliënten een uitstekende dienstverlening bieden. Elk jaar wordt het project geëvalueerd en wordt de samenwerking verder gestroomlijnd. Het maatjesproject levert een belangrijke bijdrage aan het opleiden van een verpleegkundige met empathie en goede communicatieve vaardigheden. Die tijd investeren wij graag in onze toekomstige ‘Helden van de zorg’!

Veel studenten geven aan dat zij het maatjesproject bij aanvang zien als een verplicht onderdeel van hun studie. De meeste studenten ervaren het, als zij eenmaal een fijn contact hebben opgebouwd met hun maatje, als een heel prettige en verrijkende ervaring. Eén studente benoemt in haar reflectieverslag: ‘Ik ben blij dat dit project ons is aangeboden. Super bedankt voor deze leerzame ervaring!’