Buddy Netwerk  →  Wie wij zijn  →  Vrienden van Buddy Netwerk

Vrienden van Buddy Netwerk

Wij staan altijd open voor mensen met goede ideeën die zelf een actie willen opzetten of organisaties die zich aan een project willen verbinden. Samen zorgen wij er namelijk voor dat wij meer kwetsbare mensen kunnen helpen. De doelstelling van Stichting Vrienden van Buddy Netwerk is om financiële middelen te werven die nodig zijn om te blijven innoveren en onze slagkracht te vergroten. Vind jij dit ook belangrijk? Word dan Vriend van Buddy Netwerk. Draag direct bij en doneer online. Wij zijn je daarvoor zeer dankbaar.

Stichting Vrienden van Buddy Netwerk, gevestigd aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 6 in Den Haag, is ANBI erkend. Giften aan Stichting Vrienden van Buddy Netwerk zijn daarom fiscaal aftrekbaar.
RSIN /fiscaalnummer: 8026.02.010
KvK nr. 41158117

Samenstelling Bestuur en het beloningsbeleid
Bestuursleden zijn op dit moment: Jan-Willem Weck (voorzitter), Mark Esseboom (penningmeester), Koosje Ploegmakers, Kees Slingerland en Emete Solmaz. De bestuursleden van de Stichting Vrienden van Buddy Netwerk zijn tevens lid van de Raad van Toezicht van Buddy Netwerk. Zij zetten hun kennis en ervaring in en doen dit geheel onbezoldigd.