Buddy Netwerk  →  1. Oude Stadhuis

1. Oude Stadhuis

Stop 1.

Je staat voor de eerste stop van de wandeling. Kijk eens omhoog, dit gebouw met de rode luiken is het Oude Stadhuis van Den Haag. Het is in 1564 gebouwd in de Renaissance stijl. Het geld waarmee de bouw werd bekostigd, was eigenlijk bedoeld om stadsmuren om Den Haag te leggen. Want aangezien Den Haag in die tijd nog een dorp was, was het moeilijk te verdedigen zonder muren of grachten. Maar de burgemeesters besloten dat ze het geld liever wilden uitgeven aan een nieuw raadhuis. Op de voorgevel zie je standbeelden staan die ‘Geloof’, ‘Hoop’, ‘Liefde’, ‘Kracht’ en ‘Gerechtigheid’ symboliseren. Als je verder kijkt zie je ook de klokkentoren van het Oude Stadhuis. De klokken worden nog steeds 4x per dag geluid: om 09.00, 12.00, 13.00 en 18.00 uur.

Wat ook bijzonder is dat deze klokken op 31 december na middernacht, op Koningsdag na 09.00 en op Bevrijdingsdag samen met de klokken van de Grote Kerk luiden.

Wist je dat?

Buddy Netwerk sinds 1988 kwetsbare mensen koppelt aan een Buddy? Buddy Netwerk is in die tijd ontstaan voor mensen met HIV/AIDS, zij raakten in een sociaal isolement en met gevoelens van eenzaamheid. Het idee ontsproot om Buddy’s, vrijwilligers, te koppelen aan deze mensen om hen een stapje vooruit te helpen en minder alleen te laten voelen. Vanuit deze community is Buddy Netwerk door de jaren heen gegroeid en zetten wij ons nu in voor mensen met gevoelens van eenzaamheid, beginnende dementie en mensen met een chronische of levensbedreigende ziekte.

Vervolg je route naar stop 2 richting het Buitenhof.