Buddy Netwerk  →  Help mee  →  ANBI

ANBI

Buddy Netwerk en Stichting Vrienden van Buddy Netwerk zijn in het bezit van de ANBI- status.
Daarmee kun je onder fiscale condities een donatie aan ons overmaken. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zo’n organisatie draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Op deze pagina vind je alle gegevens van Buddy Netwerk overzichtelijk op een rijtje.

De officiële naam: Stichting Buddy Netwerk

Fiscaalnummer: 801594704

KvK nummer: 41157138

Missie: Buddy Netwerk faciliteert betekenisvol contact in de maatschappij.

Visie: Buddy Netwerk activeert de samenleving, om de meest kwetsbaren, door middel van betekenisvol contact, te ondersteunen wanneer zij dat nodig hebben.

Post- en bezoekadres:
Burgemeester van Karnebeeklaan 6, 2585 BB Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 364 95 00

E-mailadres: info@buddynetwerk.nl

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: meerjarenstrategie 2019-2022

Bestuur en beloning:
Directeur/bestuurder is Else Kodde. Zij ontvangt salaris volgens inschaling uit de CAO-GGZ.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Jan Willem Weck (voorzitter), Mark Esseboom (penningmeester), Koosje Ploegmakers,
Kees Slingerland, Emete Solmaz.
Leden van de Raad van Toezicht zijn tevens bestuursleden van de Stichting Vrienden van Buddy Netwerk. Zij zetten hun kennis en ervaring in en doen dit geheel onbezoldigd.

Actueel verslag activiteiten en balans en de staat van baten en lasten: zie publicaties