Buddy Netwerk  →  Help mee  →  ANBI

ANBI

Buddy Netwerk is in het bezit van de ANBI- status.
Daarmee kun je onder fiscale condities een donatie aan ons overmaken. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zo’n organisatie draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Op deze pagina vind je alle gegevens van Buddy Netwerk overzichtelijk op een rijtje.

De officiële naam: Stichting Buddy Netwerk

Fiscaalnummer: 801594704

KvK nummer: 41157138

Missie: Buddy Netwerk faciliteert betekenisvol contact in de maatschappij.

Visie: Buddy Netwerk activeert de samenleving, om de meest kwetsbaren, door middel van betekenisvol contact, te ondersteunen wanneer zij dat nodig hebben.

Post- en bezoekadres:
Burgemeester van Karnebeeklaan 6, 2585 BB Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 364 95 00

E-mailadres: info@buddynetwerk.nl

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Jaarplan 2024

Standaardformulier publicatieplicht: Download formulier

Management en beloning:
Manager is Esmé van der Helm. Zij ontvangt salaris volgens inschaling uit de CAO Sociaal Werk

De Raad van Toezicht
Stichting Buddy Netwerk is per 1 januari 2024 als zelfstandige stichting aangesloten bij Xtra. Buddy Netwerk blijft de dienstverlening op dezelfde wijze uitvoeren en valt onder de Raad van Bestuur van Xtra en de directie van MEE Zuid-Holland Noord. De Raad van Toezicht van Xtra is per 1 januari 2024 ook de Raad van Toezicht van Stichting Buddy Netwerk.

Actueel verslag activiteiten en balans en de staat van baten en lasten: zie publicaties