Buddy Netwerk  →  Wie wij zijn  →  Ons team

Ons team

Medewerkers

Esmé van der Helm
Daniëlle Dekker
Tessa Kennepohl
Roos Muller
Mariëlle Hofstede
Karien de Bont
Mirjam Oldenburg
Popi Tsafou
Nienke Wichman
Carina de Waal
Jolanda Brandwijk
Carla van Bregt

Vrijwillige coördinatoren

 • Hansjan Adriaens
 • Tijmara Snijder
 • Sunny Borlee
 • Marius Schoon
 • John Batteram
 • Alexandra Geurtsen
 • Alex de Zeeuw
 • José Bitter
 • Nora de Graad
 • Ruud Lagas

Vrijwillige trainers

 • Jeanne de Jong
 • René Jillissen
 • Marjolein Boom
 • Michel Kokshoorn
 • Arjen Mostert
 • Roeland Bom
 • Tijmara Snijder

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot doel te controleren of de organisatie haar doelen op juiste wijze nastreeft. De Raad van Toezicht handelt volgens de principes van “Good Governance”, een algemene opvatting over goed bestuur, toezicht en verantwoording.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

• De heer mr. P.J.A.A. de Bruijn, lid financiële commissie

• Mevrouw drs. M.M.A. Willems, voorzitter van de financiële commissie

• De heer drs. M.A. van Aart MD MBA, vicevoorzitter

• De heer drs. M.J.W. Esser, voorzitter van de remuneratiecommissie

• De heer drs. P.W. Jeroense, voorzitter


Buddy Netwerk besteedt grote zorg en aandacht aan haar dienstverlening. Desondanks kunnen er onbewust en onbedoeld toch fouten worden gemaakt. Vaak kunnen deze in onderling overleg met Buddy Netwerk worden opgelost. Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, bestaat de mogelijkheid de onafhankelijke klachtencommissie in te schakelen. Via deze link is meer te lezen over het klachtenreglement.