Buddy Netwerk  →  Wie wij zijn  →  Ons team

Ons team

Medewerkers

Else Kodde, directeur
Tessa Kennepohl
Roos Pelle
Mariëlle Hofstede
Karien de Bont
Mirjam Oldenburg
Popi Tsafou
Carina de Waal
Daniëlle Dekker
Jolanda Brandwijk
Nienke Wichman

Vrijwillige coördinatoren

 • Hansjan Adriaens
 • Tijmara Snijder
 • Sunny Borlee
 • Marius Schoon
 • John Batteram
 • Alexandra Geurtsen
 • Alex de Zeeuw
 • José Bitter
 • Nora de Graad
 • Jacques Ekkels
 • Ruud Lagas

Vrijwillige trainers

 • Jeanne de Jong
 • Laura Koopman
 • Marius Kolff
 • Marjo Holleman
 • Marjolein Boom
 • Michel Kokshoorn
 • Arjen Mostert
 • Angela Zellenrath
 • Roeland Bom

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op (het beleid van) de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken. Zij staat de directeur/bestuurder met raad ter zijde. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn beschreven in de statuten. De Raad van Toezicht handelt volgens de principes van “Good Governance”, een algemene opvatting over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Zij evalueert eens per jaar haar eigen functioneren. Er is een benoemingsprocedure en een schema van aan- en aftreden.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:


Klachtencommissie

Buddy Netwerk besteedt grote zorg en aandacht aan haar dienstverlening. Desondanks kunnen er onbewust en onbedoeld toch fouten worden gemaakt. Vaak kunnen deze in onderling overleg met Buddy Netwerk worden opgelost. Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, bestaat de mogelijkheid de onafhankelijke klachtencommissie in te schakelen. Het klachtenreglement is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Fatima Arichi (voorzitter)
 • Marcus van Beijma
 • Jasmijn van Campen
 • Hans Smit