Buddy Netwerk  →  Help mee  →  Geven ná leven

Geven ná leven

Veel stichtingen en verenigingen zijn afhankelijk van donaties en giften. Is Buddy Netwerk een organisatie die jij een warm hart toedraagt? Je kunt in je testament vastleggen dat je een deel van je nalatenschap schenkt aan onze organisatie. Er zijn twee mogelijkheden. Door middel van een legaat kun je goederen of contanten nalaten aan Stichting Buddy Netwerk. Ook kun je Stichting Buddy Netwerk (mede)erfgenaam maken van je gehele bezit. Een notaris kan alles over testamenten vertellen. Wil je ons iets nalaten en heb je vragen? Neem contact op met Esmé van der Helm via info@buddynetwerk.nl