Buddy Netwerk  →  Wat wij doen

Wat wij doen

Buddy Netwerk is een professionele vrijwilligersorganisatie en heeft ruim 30 jaar ervaring in de informele zorg. De oorsprong van de organisatie ligt in de jaren 80 waar mensen met HIV/aids in sociaal isolement en eenzaamheid raakten. Zij werden gekoppeld aan een ‘Buddy’, doel: het bieden van een luisterend oor en ze een stapje vooruit te helpen. Door de jaren heen is de organisatie uitgebreid naar meerdere doelgroepen en inmiddels actief met ruim 500 vrijwilligers in zes verschillende gemeenten. Door tijd en aandacht te geven aan een kwetsbaar persoon in de maatschappij, kan er versterking plaatsvinden. De Buddy is er om gedurende een traject van 1 jaar deze tijd en aandacht te geven. Alle Buddy’s worden professioneel getraind en begeleid door een eigen coördinator. Er vinden intervisies plaats, vrijwilligersdiners en diverse bijeenkomsten waar Buddy’s bij elkaar komen om verhalen en ervaringen uit te wisselen.

Buddy Netwerk faciliteert betekenisvol contact in de maatschappij.