Buddy Netwerk  →  2. Buitenhof

2. Buitenhof

Je bent aangekomen bij stop 2, het Buitenhof. Tegenwoordig flink in de steigers omdat het Binnenhof de komende jaren wordt gerenoveerd.

Vroeger zag deze plek er omstreeks 1630 zo uit, gezien vanaf de Hofvijver. In deze tijden leefden mensen heel anders, het leven gebeurde veelal op straat en binnen de gemeenschap was goed zichtbaar wat er speelde. Dat is nu wel anders, we leven in een moderne samenleving waar het soms lastig is elkaar ‘gewoon weer even’ tegen te komen op straat. Bij Buddy Netwerk geloven we dat iedereen iets kan betekenen voor een ander, als is het een klein gebaar van elkaar groeten op straat. Dat maakt soms nèt even het verschil om je onderdeel te laten voelen van een samenleving. Dit sluit mooi aan de boodschap van Beethoven: zoek elkaar op in verbinding en leef in harmonie met elkaar. #betekenisvolcontact

Wist je trouwens dat Beethoven in Den Haag is geweest? Hij heeft als 12-jarige jongen in november 1783 opgetreden in het Stadhouderlijk kwartier op het Binnenhof, waar de stadhouderlijke familie woonde. Beethoven trad hier op voor Erfstadhouder Prins Willem V van Oranje-Nassau en diens hofhouding. Als jonge jongen speelde hij destijds in een ensemble en ontving hij 12 dukaten voor zijn optreden. Dat zou nu ongeveer 30 euro zijn. Het ‘grappige’ is dat Beethoven als 12-jarige veel meer betaald kreeg dan de vele malen ervaren altviolist Carl Stamitz.

Klik hier voor de rekening van Beethoven uit 183, deze is nog altijd bewaard gebleven in de Koninklijke verzamelingen.

Vervolg je route naar links richting Kneuterdijk.