Buddy Netwerk  →  Mensen die eenzaamheid kennen

Mensen die eenzaamheid kennen

Bij 2tegen1zaamheid bieden vrijwilligers (buddy’s) gedurende een jaar ondersteuning aan eenzame ouderen die nog zelfstandig wonen. De buddy is er voor een fijn contact, een luisterend oor en kijkt hoe de cliënt versterkt kan worden. Door bijvoorbeeld het sociale netwerk uit te breiden of activiteiten in de buurt te zoeken en hen weer onderdeel van de maatschappij te laten zijn.

Welke uitgangspunten hanteren wij voor een aanmelding:
– Alleenstaand.
– Geen verstandelijke beperking.
– Psychiatrische problematiek staat niet op de voorgrond.
– Er is geen sprake van verslavingsproblematiek.
– Zelfstandig wonend.