Buddy Netwerk  →  Mensen met beginnende geheugenproblemen

Mensen met beginnende geheugenproblemen

Het aantal mensen met dementie is ten gevolge van de vergrijzing vervijfvoudigd. Van 50.0000 in 1950 tot ruim 280.000 in 2021. Naar verwachting verdubbelt dit aantal de aankomende 20 jaar tot een half miljoen mensen in 2040. Er zijn ongeveer 300.000 mantelzorgers in Nederland die zorgen voor iemand die met dementie thuis woont. De helft combineert dit met hun werk en/of de zorg voor kinderen. Onze buddy is er voor het maatje, maar ook zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft.

‘Waardeer de kleine contactmomenten die er zijn. Je kunt grote plannen maken maar uiteindelijk is het voor nu het belangrijkst om er gewoon te zijn voor de ander.’

Welke uitgangspunten hanteren wij voor een aanmelding:
– Zelfstandig wonend.
– Er is sprake van beginnende geheugenproblemen, het maatje is contactvaardig.
– Er is geen sprake van verslavings- of gedragsproblematiek.
– Maximaal twee dagen dagbesteding.