Buddy Netwerk  →  Buddy’s voor Bikkels

Buddy’s voor Bikkels

Met Buddy’s voor Bikkels ondersteunen we, door de inzet van getrainde vrijwilligers (buddy’s), kinderen die chronisch of levensbedreigend ziek zijn tussen de 5 en 18 jaar. Buddy en kind (bikkel) hebben gedurende de periode van een jaar wekelijks of tweewekelijks contact met elkaar. Samen ondernemen ze leuke dingen, in de leefomgeving van de bikkel. De buddy heeft een uitnodigende en betrokken houding en sluit aan bij wat zich voordoet in het leven van de bikkel. Een chronische ziekte is een structurele fysieke en emotionele belasting voor het kind. Een kind met een chronische ziekte heeft een verhoogd risico op achterstand in zijn of haar ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten, die zich elk jaar verder opbouwt. Dit maakt zijn of haar ontwikkeling steeds kwetsbaarder. Dit kind verdient extra ondersteuning, niet alleen met medische zorg, maar zeker ook met informele zorg: een buddy.

Meer weten? Neem contact op met Daniëlle Dekker: ddekker@buddynetwerk.nl