Buddy Netwerk  →  ‘Ik vind het contact met de buddy’s zeer belangrijk’

‘Ik vind het contact met de buddy’s zeer belangrijk’

Omdat ik eind dit jaar stop als vrijwillig coördinator (vrijco) Buddyzorg, vroeg Buddy Netwerk mij een stukje te schrijven over mijn coördinatorschap. Na zeven jaar met veel enthousiasme en toewijding buddy te zijn geweest bij het project Buddyzorg, was voor mij de tijd rijp om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Omdat ik mij bij Buddy Netwerk als een vis in het water voelde, ik heb mij naast mijn buddyzorg vier jaar ingezet voor de Vrijwilligerscommissie en een paar jaar deelgenomen aan de groep Buddy’s voor Buddy’s, wilde ik wel graag actief blijven binnen Buddy Netwerk.

Vrijwillig coördinator
Of het zo moest zijn, was Buddy Netwerk in die tijd vanwege behoefte aan uitbreiding van het team vrijwillig coördinatoren (dat een jaar eerder van start was gegaan), op zoek naar nieuwe vrijco’s. Het leek mij een mooie gelegenheid om de ervaringen die ik inmiddels als buddy had opgedaan, hiervoor in te zetten. Na een informatieavond over de inhoud van en de tijd die je moet vrijmaken voor het vrijcoschap, was ik om. Gelukkig bleek uit het sollicitatiegesprek geen belemmering en kon ik als vrijco van start gaan. Ik kwam met nog twee andere nieuwe vrijco’s terecht in een hecht team onder leiding van Theo Vrolijks. De tweewekelijkse teamoverleggen waren niet alleen leerzaam, maar ook heel plezierig. Na een inwerkperiode waarin ik onder andere samen met een coördinator de intake en de match deed, ging ik zelfstandig op pad. Het begin van een nieuwe uitdaging.

En wat voor een uitdaging!
Ik leerde veel cliënten kennen met evenzovele gezondheids- als eenzaamheidsproblemen. Mensen die snakten naar wat aandacht, warmte, een goed gesprek of er zo dolgraag even met iemand uit wilden; weer een beetje deel uitmaken van de maatschappij. Daarnaast leerde ik veel enthousiaste buddy’s kennen, die zich met hart en ziel inzetten voor hun maatje.
De finishing touch was toch altijd weer het blije en dankbare gevoel als de kennismaking tussen cliënt en buddy tot een goede match leidde.

Wat mij verder erg heeft geënthousiasmeerd, is het gevoel van zelfstandig bezig zijn; als het ware mijn eigen ‘bedrijfje’ binnen Leidschendam/Voorburg runnen. Ik vind het contact met de buddy’s zeer belangrijk. Daarom heb ik ervoor gekozen, eerst in klein verband om het uit te proberen, koffiebijeenkomsten te organiseren. Dit werd zodanig door de buddy’s op prijs gesteld, dat het als het ware een traditie is geworden om dat 2 of 3 keer per jaar te doen. Zo konden wij met elkaar nieuwtjes uitwisselen, elkaar waar nodig adviseren en op een prettige manier contact onderhouden. Hiermee werd voor de buddy’s de drempel om mij tussentijds te bellen of te appen om te sparren verlaagd. Er is met de buddy’s een heel persoonlijk contact ontstaan, waar ik veel waarde aan hecht. Je trekt echt samen op, waarbij ik zeer onder de indruk ben geraakt van de trouw, zorgzaamheid en betrokkenheid van de buddy’s naar hun maatjes.

Na vier fijne en zinvolle jaren als vrijco heb ik afgelopen januari toen ik 73 werd, aangegeven per 1 januari 2021 mijn vrijcoschap te willen stoppen. Dit jaar gebruik ik om de lopende koppelingen tot het einde van de contact-termijn te blijven volgen en af te ronden. Inmiddels heb ik mij aangemeld voor het nieuwe project van Buddy Netwerk, ‘Samen vitaal’. Als buddy binnen dit traject krijg ik weer meer tijd om andere leuke dingen te doen.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken ‘mijn’ buddy’s te bedanken voor het prettige contact en het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Wij blijven elkaar uiteraard binnen Buddy Netwerk ontmoeten.