Buddy Netwerk  →  De Kook Buddy

De Kook Buddy

Samen koken én eten vermindert eenzaamheid!

Sinds 2022 is de Kook Buddy gestart als pilot in gemeente Leidschendam-Voorburg. Een nieuw onderdeel van Buddy Netwerk om specifiek Buddy’s in te zetten bij kwetsbare mensen rond etenstijd. De Kook Buddy doet samen met het maatje boodschappen waardoor (indien mogelijk) het maatje zelf regie houdt op wat hij/zij eet.

De Kook Buddy biedt tijd en aandacht, een luisterend oor en vermindert gevoelens van eenzaamheid. Daarnaast stimuleert de Kook Buddy het maatje om gezond(er) te eten en creëert de Buddy bewustzijn rondom voeding en vitaliteit. Door samen de boodschappen te doen, het eten te bereiden en samen te eten, kan er een (langdurige) versterking plaatsvinden op het gebied van vitaliteit, zelfredzaamheid, participatie en maatschappelijke verbondenheid.

De Kook Buddy is bedoeld voor thuiswonende maatjes met een chronische ziekte, beginnende dementie of gevoelens van eenzaamheid.

Lijkt het je leuk om zelf een Kook Buddy te worden voor een kwetsbaar maatje?

Meld je dan nu aan via dit inschrijfformulier, je bent van harte welkom!

De Kook Buddy brengt vele positieve effecten met zich mee:

  • De leefwereld wordt vergroot.
  • Een Kook Buddy stimuleert en motiveert.
  • Vergroten van zelfredzaamheid.
  • Betekenisvol contact.
  • Verbinding en versterking.

Na een succesvolle pilot wordt de Kook Buddy een vaste vorm van het Buddyschap in alle gemeenten waar Buddy Netwerk actief is.