Buddy Netwerk  →  ‘Ik zou dit vrijwilligerswerk zeker aanraden’

‘Ik zou dit vrijwilligerswerk zeker aanraden’

Mijn naam is Hajar Zarrou, ik ben 20 jaar en ik kom uit Den Haag. Mijn hobby’s zijn sporten, bakken en wandelen. Ik heb mijn havodiploma behaald in 2017, en ben daarna gestart aan de opleiding verpleegkunde op de Haagse Hogeschool.

Ik wil iets worden waarbij ik mensen kan helpen en iets voor mensen kan betekenen. De opleiding verpleegkunde leek mij daardoor een geschikte opleiding. In het eerste jaar moesten we praktijkervaring opdoen, en zo ben ik in contact gekomen met Buddy Netwerk.
Ik werd gekoppeld aan een maatje met lichamelijke klachten, die graag samen met een buddy wilde wandelen. Ik kon goed met mijn maatje overweg en we wandelenden wekelijks. Aan het einde van het schooljaar heb ik het maatjesproject afgesloten met mevrouw. Ik vond de ervaring die ik toen op had gedaan zeer leerzaam. Het gaf mij een gevoel van voldoening. De reden dat ik het zeer leerzaam vond was omdat ik nooit eerder zoiets heb ervaren. Ik leerde nieuwe mensen kennen en leerde meer over de ervaring van mijn maatje met haar ziekte.

Social Work
Na het eerste jaar te hebben afgerond, ben ik gestopt met de opleiding verpleegkunde, omdat ik toch vond dat ik geen band met mensen kon maken zoals ik dat graag wilde. Het was meer medisch dan sociaal. Hierna ben ik aan de opleiding Social Work begonnen. Deze opleiding kwam dichterbij wat ik in gedachten had als het gaat om mensen helpen. Ik mocht in het eerste jaar zelf een organisatie uitzoeken waar ik mijn praktijkervaring zou willen opdoen. Door de eerdere positieve ervaring die ik had bij Buddy Netwerk, leek het me leuk om hier nog eens een maatjesproject te doen.

Ik werd weer gekoppeld aan een vrouw met lichamelijke klachten, die zich ook soms eenzaam voelde. Haar wens was ook om samen met haar buddy te wandelen, samen te koken en te praten over haar gezondheid en haar leven. Ik heb een leuke ervaring gehad met mevrouw, en vond het wel moeilijk om het af te ronden. Door de gesprekken die we voerden bouwde ik een band op met mevrouw. We hebben dan ook nummers uitgewisseld en ik ben nog een keer langs geweest na de vakantie om te kijken hoe het met haar gaat.

Aangename ervaring bij Buddy Netwerk
Voor dit schooljaar (2020-2021) van Social Work moest ik ook een eigen praktijkervaringsplek opzoeken. Door de aangename ervaringen die ik heb bij Buddy Netwerk, en de vertrouwde omgeving, heb ik besloten om me nog een keer als buddy aan te melden. Ik zit nu in een maatjestraject dat nog loopt tot eind juli. Mijn maatje is een begin dementerende vrouw, die alleen woont samen met haar hond. Mevrouw houdt van wandelen, bewegen, theedrinken en gesprekken voeren. Ze houdt ook erg van planten en bloemen. Mevrouw wordt in het weekend bezocht door haar kinderen, maar kan zich door de weeks wel eenzaam voelen. Dit geeft zij niet snel toe, maar het is wel aan haar te merken dat ze het heel fijn vindt als ik langskom. Mevrouw vindt het dan fijn om samen te wandelen met de hond, en om samen thee te drinken en te praten. Ook vertelt zij graag over haar jeugd, haar ouders en familie. Dit vertelt ze altijd heel enthousiast en blij.

Toen ik hoorde dat ik een maatje zou krijgen die beginnend dementerend was, had ik een bepaald beeld in mijn hoofd over wat ik me voorstel bij iemand die beginnend dementerend is. Ik bereidde me erop voor dat ik misschien een aantal dingen moet herhalen of dat mevrouw kleine dingen zou vergeten zoals mijn naam of leeftijd. Echter wist ik niet dat ik mij de eerste maand bij elk bezoek opnieuw moest voorstellen en moest vertellen wat ik kwam doen. Ik had hier zelf geen probleem mee, en vertelde mevrouw elke keer geduldig wie ik was en wat ik kwam doen. Na de eerste maand herkende mevrouw mij gelukkig wel en vergat ze alleen kleine details. Dit gaf mij een beter beeld over haar situatie.

Beleving van een maatje
Het buddy zijn heeft mij vooral geleerd om actief te luisteren naar de beleving van mijn maatje, hier begrip voor te tonen en mijn maatje hierin te ondersteunen. Dit doen we door activiteiten te ondernemen die nog wél kunnen en waar mijn maatje behoefte aan heeft. Ook heeft het buddy zijn mij geleerd om geen aannames te doen. Ik had bij mijn huidig maatje een beeld over haar dementie, wat uiteindelijk heel anders was dan ik gedacht had. Ik heb ervan geleerd om geen vooroordelen te hebben en met een open mind iemands situatie te begrijpen. Ten slotte zijn mijn sociale vaardigheden ervan verbeterd. Ik zou dit vrijwilligerswerk zeker aanraden. Als je iemand bent die ervan houdt om anderen te helpen, open staat voor nieuwe, leerzame uitdagingen, dan is dit zeker iets wat bij jou zou passen. En wie weet, maak je misschien een vriend voor het leven!